Användarvillkor

Gäller från och med 4 februari 2020


Teoriakuten AB, org nr: 559068-0848, (”Teoriakuten”), Aprikosvägen 1, 633 47 Eskilstuna, tillhandahåller en webbplats om körkortsutbildning (“Tjänsten”). Fysiska personer som innehar ett konto hos Teoriakuten (“Medlem”) kan använda Tjänsten enligt nedanstående villkor (“Användarvillkor”).

§1 Acceptera användarvillkoren

Fysisk person som innehar ett konto hos Teoriakuten räknas som Medlem och accepterar dessa Användarvillkor.

§2 Ändring av användarvillkor

Teoriakuten kan komma att ändra dessa Användarvillkor. Ändrade villkor gäller automatiskt ett dygn efter att de först lagts upp på webbplatsen.

§3 Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra Användarvillkor. Detta innebär att du måste be dina föräldrar eller förmyndare om lov innan du skapar ett konto hos Teoriakuten.

§4 Tillåten användning

Ditt konto är personligt och detta innebär att kontot endast skall användas av dig och ingen annan. Det är ditt ansvar att välja ett starkt lösenord för att skydda ditt konto. Teoriakuten är inte ansvariga för eventuell skada som uppstår om någon utomstående loggar in och använder ditt konto.

§5 Tekniska begränsningar

Det är inte möjligt att använda Tjänsten på två olika enheter med ett och samma konto samtidigt. Det är däremot möjligt att använda olika enheter vid olika tillfällen.

§6 Drift och tillgänglighet

Teoriakuten eftersträvar att göra Tjänsten tillgänglig dygnet runt, året om. Tillgängligheten för Tjänsten kan dock inte alltid garanteras eftersom oförutsedda händelser kan leda till driftavbrott.

Teoriakuten förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga av Tjänsten för underhåll, uppdatering och uppgradering.

§7 Cookies

För att använda Tjänsten krävs cookies. Läs mer om hur cookies används i Tjänsten här.

§8 Köpvillkor

Alla priser är i svenska kronor inklusive moms (25 %). Priset som gäller är det som finns angivet på betalsidan.

Samtliga kortbetalningar hanteras av Klarna Bank AB som är PCI-DSS certifierade enligt säkerhetskraven för bank- och kreditkortstransaktioner. Certifieringen innebär att Klarna använder sig av högsta möjliga säkerhetsnivå genom hela betalningsprocessen.

Medlem har enligt distansavtalslagen ingen ångerrätt eftersom Tjänsten består av digitalt innehåll och aktiveras omedelbart efter betalning. Vänligen kontakta kundtjänst ifall det skulle uppstå några problem.

När giltighetstiden på ett konto har gått ut kan du förlänga giltighetstiden. För att förlänga kontot måste Medlemmen själv aktivt betala in pengar. Teoriakuten förlänger inte ditt konto automatiskt under några omständigheter.

§9 Personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är de uppgifter som kan identifiera en Medlem som en fysisk person, exempelvis personnummer. De personuppgifter som Teoriakuten samlar in och sparar är de som Medlemmen själv väljer att ange. Teoriakuten värnar om din integritet och tar den på största allvar. Fysiska personer som skapar ett konto hos en trafikskola ger trafikskolans personal rätt till att hantera individens personuppgifter. Teoriakuten kommer aldrig att sälja eller ge dina personuppgifter till en tredje part utan ditt samtycke.

§10 Radering av användarkonto

En Medlem kan välja att radera sitt konto genom skicka ett mail till info@teoriakuten.se. Personuppgifter som krävs för Teoriakutens redovisning sparas så länge lagen kräver detta. Teoriakuten raderar inte personuppgifter som sparats i Teoriakutens säkerhetskopior.

§11 Upphovsrätt

Allt material på Teoriakutens webbplats är upphovsrättsskyddat och all kopiering eller annan spridning av materialet är förbjuden utan skriftligt godkännande.

§12 Avtalsbrott

Teoriakuten förbehåller sig rätten att när som helst stänga av ett konto utan ersättning om en Medlem bryter mot dessa Användarvillkor.

§13 Tvist

Tvist i anledning av Användarvillkor ska parterna i första hand försöka lösa via vår kundtjänst. Om parterna inte kan enas ska Medlemmen välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Om parterna fortfarande inte kan enas avgörs tvisten i svensk domstol.