Vad är det första du bör göra om du anländer först till en trafikolycka?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Är du med om en trafikolycka är du skyldig att hjälpa till efter bästa förmåga. Börja med att överblicka olycksplatsen och prioritera vad som bör göras först.” (Körkortsboken, upplaga 26, sida 257)

Om du är den första som har anlänt till en trafikolycka bör du följa denna rangordning:

  1. Överblicka situationen (Hur många är inblandade? Behöver fordon flyttas?)
  2. Varna andra trafikanter, exempelvis genom att tända varningsblinkers och sätta ut varningstriangel.
  3. Larma 112 och svara på de frågor som ställs.
  4. I väntan på ambulans bör du hjälpa de skadade genom att utföra första hjälpen.

Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: