Vad ska du göra när en trafiksignal växlar från blinkande gult till fast gult ljus?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »