Vad ska du tänka på innan du ska köra ut på vägen från en parkeringsplats?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt när du kör ut från:

  • Parkeringsplats (både P-rutan och själva parkeringsområdet).
  • Fastighet (hus eller liknande).
  • Bensinmack.
  • Gågata, gångfartsområde, vägren eller terräng.
  • Gångbana eller cykelbana som du har korsat.

 


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: