Du kör i en tunnel och måste överge din bil på grund av en brand. Bör du lämna nycklarna kvar i tändningslåset?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »