Vilken typ av vikt innebär begreppet lätt lastbil, vars vikt är högst 3,5 ton?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »