Vad innebär vägmärket?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart som oftast ligger på 50 km/h. Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Fordon har väjningsplikt mot gående.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: