Vilket ljus, utöver varningsblinkers och baklyktor ska man ha tänt då man tvingas stanna i mörker på grund av motorfel?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »