Är det tillåtet att använda sig av varningsblinkers vid bogsering?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »