Vilket alternativ stämmer bäst in på hur människan påverkas av alkohol?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »