Vilken av följande utrustning är du skyldig att ha med i bilen vid körning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »