Vilket av följande polistecken innebär att stopp för trafikanter som kommer både framifrån och bakifrån?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »