Åt vilket håll är det störst risk att lasten på en släpvagn förskjuts vid en kraftig inbromsning?



Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »