Du kör i 30 km/h, bromssträckan är då ca 6 meter. Hur lång blir bromssträckan om du ökar hastigheten till 90 km/h?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »