Hur lång sträcka kör du på 1 sekund när du kör i 90 km/h?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »