Vilken däck ska du förse din bil med, när det finns risk för halka?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »