Vilken är den största tillåtna bredden, med lasten inkluderad, en bil får ha?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »