Du hann inte besikta bilen inom den tidsperiod som bilen skulle vara besiktad, vad innebär detta?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »