Vid vilket tillfälle får du använda bilens varningsblinkers?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »