Vid vilket tillfälle får du använda bilens varningsblinkers?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

När du blivit tvungen att stanna och parkera bilen på en olämplig plats. Det ska göras för att uppmärksamma övriga trafikanter om din bil så att de hinner reagera i tid.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: