Du har stannat bakom en bil vid en vägkorsning där vägmärket som visas på bilden är uppsatt. Får du köra ut samtidigt som bilen framför?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Du måste alltid stanna vid linjen, oavsett om du har ett fordon framför dig eller inte, innan du kör ut på korsande väg. Det är alltså inte tillåtet att köra direkt efter fordonet framför dig utan att stanna.

Läs mer...


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: