Vilka får parkera på P-platsen enligt skylten som visas på bilden?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »