Lastbil med släpvagn kan utgöra vissa svårigheter för trafiken. Vilket av dem nedanstående problemen kan detta medföra för övriga trafikanter?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »