Lastbil med släpvagn kan utgöra vissa svårigheter för trafiken. Vilket av dem nedanstående problemen kan detta medföra för övriga trafikanter?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

En situation där denna svårighet uppstår är vid korsningar i stadstrafik. Bilförare bör tänka på att lastbilen kräver ett stort utrymme när den ska svänga och att bilförarna bör därför hålla flera meters avstånd till korsningen.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: