Är det förbjudet att göra en U-sväng på en landsväg?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Nej, det finns inget förbud mot att vända på landsvägar, däremot får du endast vända ifall skiten framåt och bakåt är fri från trafik och att det finns tillräckligt med utrymme till att genomföra en U-sväng. Tänk även på att det inte är tillåtet att överskrida heldragen mittlinje.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: