Vilken av de nedanstående uppgifter har en vägtransportledare?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Vägtransportledaren har samma rätt som polisen att ge anvisningar till övriga trafikanter med polismans tecken för att transporten ska kunna framföras på ett trafiksäkert sätt och hindra övrig trafik så lite om möjligt.” (Trafikverket)


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: