Vad ska du tänka på när det bildas kö i trafiken och du tvingas stanna?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »