Du blir inblandad i en seriekrock på en landsväg. En inblandad person som du har krockat med frågar efter ditt namn och din adress. Vad gäller?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »