Vad bör du tänka på när du kör inom ett gångfartsområde?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Dina skyldigheter i ett gångfartsområde

  • Väjningsplikt mot gående.
  • Maxhastighet är gångfart, det vill säga att du inte får köra fortare än gående.
  • Väjningsplikt när du lämnar gångfartsområdet.
  • Det är bara tillåtet att parkera på särskilda parkeringsplatser.

Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: