Vid vilken situation ska ljussignalen användas?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Du ska använda ljussignalen för att varna och uppmärksamma andra trafikanter. Den ska även användas för att förebygga eller avvärja fara.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: