Vilket av följande alternativ är det viktigaste att tänka på när man parkerar?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Genomgång av svarsalternativen

  • Jag ska se till att inte lämna nycklarna i bilen.
    Rätt, det är inte smart att lämna nycklarna i en parkerad bil då detta kan medföra en olycksrisk.

  • Jag ska se till att betala parkeringsavgift.
    Fel, på många ställen behöver man inte betala parkeringsavgift.

  • Jag ska se till att bilens hjul står rakt.
    Fel, du bör snarare vrida hjulen i motlut/medlut (beroende på situationen) för att förebygga att bilen sätts i rullning.

Läs mer…


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: