Vilket av följande alternativ är det viktigaste att tänka på när man parkerar?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »