När är du skyldig att lämna fri väg åt utryckningsfordon?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

“Polisbilar, brandbilar och ambulanser är utryckningsfordon. Du ska lämna fri väg när de kör med påslagna sirener eller roterande blått ljus.” (Körkortsboken, upplaga 26, sida 47)

När du ska lämna fri väg så ska du köra åt sidan eller stanna om det skulle krävas för att underlätta framåtkomligheten för utryckningsfordon.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: