Vilka uppgifter har en parkeringsvakt?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

En parkeringsvakt ser till att parkerings- och stoppförbudsbestämmelser följs:
Att bilar inte parkeras på övergångställen, i lastzoner, eller på handikapparkering. Parkeringsvakten ser också till att inte obehöriga parkerar på förhyrda parkeringsplatser samt att parkeringsavgifter betalas. 


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: