Vad gäller om du vill stanna på en buss- eller spårvagnshållplats?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »