En förskoleklass passerar ett bevakat övergångsställe. Trafikljuset slår om till grönt. Vad bör du göra?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »