En förskoleklass passerar ett bevakat övergångsställe. Trafikljuset slår om till grönt. Vad bör du göra?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

“En trafikant får inte bryta eller på annat sätt hindra […] en grupp av barn under ledarens uppsikt, ett begravningsfölje eller någon annan procession.” (Trafikförordningen)


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: