När anses det att du har parkerat?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Oavsett om du sitter kvar i bilen eller inte så räknas allt stannande som parkering, dock med följande undantag:

  • För av- och påstigning av människor.
  • För av- och pålastning av gods.
  • För att förhindra olyckor.
  • För att det krävs av trafikförhållandena.

Läs mer…


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: