Gäller högerregeln inne på en parkeringsplats?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Högerregeln skall tillämpas i korsningar, men även när fordon korsar varandras väg, exempelvis på en parkeringsplats.
Läs mer…


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: