Hur påverkas bromssträckan om du ökar din hastighet från 10 km/h till 30 km/h?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

“Bromssträckan […] ökar kvadratiskt med ökande fart.” (Körkortsboken, upplaga 24, sida 120)

Du räknar ut den nya bromssträckan genom att först räkna ut hur många gånger högre hastigheten är, resultatet ska du sedan kvadrera.
T.ex. i detta fall

  • 90 / 30 = 3.
  • 3= 3*3 = 9.

Bromssträckan blir alltså 9 gånger längre då hastigheten ökas från 30 km/h till 90 km/h.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: