Hur påverkas bromssträckan om du ökar din hastighet från 10 km/h till 30 km/h?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »