På vilket ställe är det förbjudet att parkera?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

 

Parkering före övergångsställe Parkering efter övergångsställe

Parkering före övergångsställe

Det är förbjudet att stanna och parkera före ett övergångsställe. Detta beror på att föraren får för lite marginal att upptäcka en fotgängare.
I illustrationen ovan kan vi se hur den vita bilen skymmer förarens sikt.

Parkering efter övergångsställe

Det är tillåtet att stanna och parkera efter ett övergångsställe. I illustrationen ovan ser vi att föraren har mer marginal att upptäcka fotgängaren vilket ökar säkerheten i trafiken.

Läs mer…


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: