Vad menas med trafikens grundregel?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

För att minimera risken för olyckor i trafiken så måste man som trafikant förhålla sig till några grundläggande trafikregler.

  • Du har inga rättigheter, utan enbart gemensamma skyldigheter.
  • Visa alltid omsorg och varsamhet.
  • Visa extra hänsyn för barn, äldre och funktionshindrade.
  • Hindra eller stör aldrig i onödan.
  • Visa hänsyn mot de som är på och bor i närheten av vägen.

Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: