Du står vid en korsning där en stoppskylt finns uppsatt. Det finns dock ingen stopplinje, var ska du stanna?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »