Du kör på en smal landsväg och ser en person som promenerar. Hur ska du agera?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Du behöver sakta ned för att säkerställa att det finns god marginal mellan dig och fotgängaren innan du fortsätter att köra.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: