Varningsblinkers är bra att ha, men när är det okej att använda dem?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Vid nödstopp eller andra liknande situationer så använder du varningsblinkers. Med andra ord talar du om för andra trafikanter att du verkligen behöver stanna där du är. Du sätter alltså inte på varningsblinkers förrän du har stannat. Använd först vanliga blinkers för att tala om vart du är på väg, sen när du har funnit en plats där du kan stanna och har stannat så sätter du på varningsblinkers.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: