Det är snöstorm i mitten av september. Snön ligger kvar och det är minusgrader, får du använda dubbdäck?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »