Hur bör du agera vid en omkörning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

På en motorväg får endast omkörningar ske på det vänstra körfältet (90km/h). Vägar där hastigheten är 70km/h får omkörningen ske på högra körfältet.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: