Vad leder koldioxid till?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Koldioxiden är den största orsaken till den extrema klimatförändringen. Ju mer bil du kör desto mer koldioxid släpps ut i naturen och desto mer påverkar du klimatet negativt genom att medeltemperaturen ökar.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: