Hur länge är en miljöbil skattebefriad?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Femårig skattebefrielse. Personbilar […] som uppfyller särskilda miljökrav och som tas i trafik för första gången skattebefrias. Skattebefrielsen innebär att fordonsägaren inte behöver betala fordonsskatt under de fem första åren från det att fordonet togs i trafik.” (Transportstyrelsen)


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: