Får du som förare stanna och plocka upp en passagerare på en motorväg?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »