Du får nödstopp på en landsväg. Ungefär hur långt bakom bilen bör du sätta ut varningstriangeln?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »